รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการทาสีอาคาร 2  ประจำปีงบประมาณ 2555
1. ชื่อโครงการ โครงการทาสีอาคาร 2
2. บรรจุอยู่ในแผน งานประจำ
3. ประเภทโครงการ อื่นๆ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ พิศิษฐ,วัชระ
5. ลักษณะโครงการ โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
6. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากอาคารใช้งานมานานทำให้มีสภาพเก่า สีอาคารหลุดร่อน จึงขอดำเนินการจ้างเหมาทาสีอาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์
gonorrhea treatments centauricom.com symptoms chlamydia men
should i cheat on my girlfriend go girlfriend cheated on me
my husband is a cheat women wanting to cheat my husband cheated on me now what
my wife cheated now what do i do seniorgeekpc.com i cheated on my wife now what
did my boyfriend cheated on me go i dreamed i cheated on my boyfriend
how to know your wife cheated so your wife cheated i love my wife but i want to cheat
7. วัตถุประสงค์
 
7.1 เพื่อปรับปรุงทาสีอาคารให้มีสภาพใหม่
dating for married people click unfaithful husbands
women who cheated wife cheaters read
cheaters caught sledaddicts.com wifes cheat
cheat on husband read signs of unfaithful husband
home std testing kits site free std test
why women cheat scottdangelo.com will my wife cheat again
girlfriend cheated on me with her ex sigridw.com find me a girlfriend
how to get your boyfriend to cheat on you link why did my boyfriend cheat
8. รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด 582,000.00 บาท
  8.1 ค่าใช้จ่ายจริง 582,000.00 บาท
  8.2 ค่าใช้จ่ายแฝง .00 บาท
9. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  9.1 เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 0 คน
  9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 0 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ คำนวนไม่ได้ข้อมูลไม่ครบ
10. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 0.00 บาท
11. ค่าเฉลี่ยระดับความพึ่งพอใจ 0.00 หรือ ไม่มีการประเมิน
12. สรุปผลการดำเนินงาน
  ไม่ได้ระบุ ตัวบ่งชี้
13. ปัญหาอุปสรรค   ไม่ได้ระบุ 14. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค  
   ไม่ได้ระบุ
 
15. เอกสารประกอบ  
             
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
             

 

 

 
แผน/ผลการปฏิบัติการโครงการ

วงจร
ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
P
1.เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
website click here i cheated on husband
why does husbands cheat website click
cheat looking for affair wives who cheat on husbands
women who cheated online read
cheat on husband site signs of unfaithful husband
free hiv dating sites sunilrav.com new hiv treatment
should i cheat on my girlfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com girlfriend cheated on me
why men cheat on beautiful women will my husband cheat how many men have affairs
how to tell my husband i cheated my husband cheated on me blog dream my husband cheated
แผน
พิศิษฐ,วัชระ
ผล
2.ติดต่อประสานงานพัสดุดำเนินการ
unfaithful husbands click married men that cheat
how do i know if my wife cheated how to cheat with a married woman how many guys cheat
chlamydia throat go stds pictures
watching my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat
girlfriend cheated on me with her ex sigridw.com find me a girlfriend
how to get your boyfriend to cheat on you i found out my boyfriend cheated on me how to cheat on your boyfriend
i cheated my husband my husband cheated on me blog is my husband cheated on me
how to know your wife cheated so your wife cheated i love my wife but i want to cheat
i love my boyfriend but i cheat allpaul.com my boyfriend thinks i cheated on him
แผน
พิศิษฐ,วัชระ
ผล
C
1.ตรวจรับงาน
order abortion pill buy abortion pill online where can i buy abortion pills
why does husbands cheat men who have affairs click
women cheat because click the unfaithful husband
online viagra vs viagra ssri
married cheat riaservicesblog.net husband watches wife cheat
std symptoms in women pictures centauricom.com where to get std test
free hiv dating sites site new hiv treatment
watching my girlfriend cheat my ex girlfriend cheated on me i want my girlfriend to cheat
how to cheat on your boyfriend open i had a dream that i cheated on my boyfriend
will my girlfriend cheat link my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband is a cheat women wanting to cheat my husband cheated on me now what
girlfriend cheated on me with her ex sigridw.com find me a girlfriend
แผน
พิศิษฐ
ผล