รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  ประจำปีงบประมาณ 2556
1. ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
2. บรรจุอยู่ในแผน งานประจำ
3. ประเภทโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นภัสนันท์ เลื่อนราม งานภูมิทัศน์ งานซ่อมบำรุง
5. ลักษณะโครงการ โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
6. หลักการและเหตุผล
 เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ถือเป็นวันมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมายังพสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวาคม 2555 ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ โคมไฟ และตราสัญลักษณ์
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated now what i cheat on my boyfriend
how to get your boyfriend to cheat on you bigwindcn.com how to cheat on your boyfriend
i cheated my husband my husband thinks i cheated is my husband cheated on me
i cheated on husband click married affairs
married men cheat husband watches wife cheat how to cheat wife
married and want to cheat developersalley.com why do people cheat
women looking to cheat reasons why married men cheat cheater
i dreamed my wife cheated on me boomasontennis.com married men who cheat
my wife cheated boomasontennis.com women cheat because
dating for married people married men that cheat find an affair
why husbands cheat link my wife cheated
what makes married men cheat marcandela.com what makes people cheat
reasons why women cheat open unfaithful wife
I cheated on my boyfriend why men cheat will my husband cheat
married men affairs how to cheat on wife reasons why married men cheat
dirty adult stories click adult porn stories with animals andincest
walgreens photo promo fitness.markmcgookin.com walgreens coupons online
free coupon sites inspiringmoreminds.com pharmacy prescription discount card
walgreens coupons for prints link walgreens photo printing
rite aid makeup coupons rx prescription coupons pharmacy codes
free shipping coupon go pharmacy discount card
cephalexin 750mg kupovat click kupovat keflex 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
buy viagra 100mg buy viagra 100mg buy sildenafil 100mg
merck coupons for januvia site januvia coupons and discounts
clomiphene 50mg levaquin 750mg valtrex pill
azithromycin 500mg peider.dk sildenafil citrate 120mg
propranolol 40mg read thyroxine
cialis free coupon mba-institutes.com discount card for prescription drugs
prescription savings cards read viagra sample coupon
free coupon for viagra prescription drug discount cards discount coupons for prescriptions
discount prescriptions coupons free prescription cards discount viagra coupon pfizer
coupons for drugs site viagra manufacturer coupon 2016
coupon for prescription open pfizer coupons for viagra
drug coupon card free viagra coupon 2016 prescription discounts cards
coupons for viagra 2016 modelosguayaquil.com discount drug coupon
coupons for cialis printable go cialis coupons online
viagra coupon pfizer go viagra discount coupons
viagra coupon code paine.edu viagra coupons 2016
illegal abortion abortion pill abortion clinics in dallas tx
abortion weeks pregnancy termination medical abortion clinics
can i take sumatriptan with tylenol go can i take sumatriptan with tylenol
lisinopril and time between dosages lisinopril and time between dosages lisinopril and time between dosages
erectiepillen waar te koop viagra online forum ersatz viagra rezeptfrei
effect viagra viagra for sale uk how to buy viagra
cialis coupon codes discount link cialis manufacturer coupon
cialis coupons free crmsociety.com cialis coupon 2015
prescription drugs coupon blog.nvcoin.com coupons for drugs
cialis.com coupons click cialis coupons from lilly
lilly cialis coupon drug discount coupons coupon for free cialis
discount prescription drug cards discount drug coupons cialis.com coupon
drug discount coupons click cialis coupon
kamagra รกra kamagra max kamagra รกra
naproxennatrium go naproxene
kamagra gold kamagra max kamagrashop
viagra szedรฉse viagra รกr viagra รกr
diflucan kandida onlineseoanalyzer.com diflucan sirup
digoxin wiki sporturfintl.com digoxin og alkohol
arcoxia 120 mg open arcoxia 120 mg
terrasse come2belgrade.com terabyte
ventolin inhaler yan etkileri ventolin inhaler nedir ventolin inhaler etken madde
augmentin injectable augmentin sirop augmentin eureka
bonviva credit suisse bonviva rewards bonviva rewards
loperamide dosage link loperamide high
buscopan ampula go buscopan plus
divalproex dr solluna.somee.com divalproex nedir
seroquel 50 skydtsgaard.dk seroquel 50 mg
amoxilina ilkpirlantam.com amoxilina
motilium cena go motilium
stalevo forum deploymentshare.com stalevo
paroxetine 30 mg read paroxetine 20 pch
inderal dosage inderal inderal la 80 mg generic
adalat serial rileytech.net adalat xl
adalat cr rileytech.net adalat sony tv
cefdinir cefdinir 300mg capsules cefdinir rash
arcoxia 90mg tablet site arcoxia 90mg pret
nootropil wiki nootropil buy nootropil wiki
plavix 75 mg plavix plavix 75 mg
drug prescription card lilly cialis coupons prescription discount coupon
coupon for prescription link drug prescription card
verapamil dosis verapamil dosis verapamil metformin interaction
depakin bustine depakin 300 depakin chrono 500 mg
herbal abortion link when is it to late to get an abortion
7. วัตถุประสงค์
 
7.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555
7.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
zyrtec ingredients australia zyrtec dosage zyrtec dosage for 11 year old
amitriptyline reviews open amitriptyline reviews
against abortion oleanaboutique.com health risks of abortion
7.3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
depakin bustine depakin chrono 300 mg depakin chrono 500 mg
8. รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด 9,771.31 บาท
  8.1 ค่าใช้จ่ายจริง 9,771.31 บาท
  8.2 ค่าใช้จ่ายแฝง .00 บาท
9. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  9.1 เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 400 คน
  9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
10. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 24.43 บาท
11. ค่าเฉลี่ยระดับความพึ่งพอใจ 0.00 หรือ ไม่มีการประเมิน
12. สรุปผลการดำเนินงาน
 
ตัวบ่งชี้


เป้าหมาย


ผลการ
ดำเนินการ
ผลตัวบ่งชี้


12.1 ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ 1 งาน
amitriptyline reviews devlog.stoepel.net amitriptyline reviews
against abortion oleanaboutique.com health risks of abortion
abortion procedure video link why abortion is wrong
1.00 งาน
metronidazole et alcool site metronidazole sirop
amitriptyline reviews read amitriptyline reviews
1.00
บรรลุ
13. ปัญหาอุปสรรค
 
7.1 ในช่วงที่ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้งานเสร็จล่าช้าแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่นักสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
14. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
 
   ไม่ได้ระบุ
 
15. เอกสารประกอบ  
             
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
             

 

 

 
แผน/ผลการปฏิบัติการโครงการ

วงจร
ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย.
ธ.ค.
ผู้รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3
4
P
1.เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
metronidazole et alcool nufactor.com metronidazole sirop
amitriptyline reviews read amitriptyline reviews
against abortion abortion clinic dallas tx health risks of abortion
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.ประสานจัดเตรียมสถานที่
diflucan 100 mg neryx.com diflucan
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ประเมินผลการจัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้
kamagra oral jelly avis exlim.net kamagra forum
herbal abortion link when is it to late to get an abortion
แผน
นภัสนันท์
ผล
D
1.ขอนุมัติเบิกเพื่อคืนเงินยืมทดรองราชการ
metronidazole et alcool nufactor.com metronidazole sirop
depakin bustine depakin 200 depakin chrono 500 mg
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.ดำเนินการจัดโครงการ
metronidazole et alcool nufactor.com metronidazole sirop
abortion risks steadfasttraining.co.uk how is an abortion performed
แผน
นภัสนันท์
ผล
C
1.ประเมินผลการจัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้
metronidazole et alcool nufactor.com metronidazole sirop
amitriptyline reviews open amitriptyline reviews
abortion at 6 weeks sgaasports.com teenage pregnancy
abortion risks abortion papers how is an abortion performed
against abortion oleanaboutique.com health risks of abortion
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ
amitriptyline reviews open amitriptyline reviews
abortion risks steadfasttraining.co.uk how is an abortion performed
emergency contraceptive cytotec abortion how is abortion done
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ขอนุมัติเบิกเพื่อคืนเงินยืมทดรองราชการ
metronidazole et alcool metronidazole chat metronidazole sirop
herbal abortion abortion clinics houston when is it to late to get an abortion
แผน
นภัสนันท์
ผล
A
1.สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการที่ผ่านมา
metronidazole go metronidazole chien
kamagra oral jelly avis exlim.net kamagra forum
amitriptyline reviews read amitriptyline reviews
depakin bustine depakin chrono 300 mg depakin chrono 500 mg
abortion places pureheartvision.org abortion clinics in baltimore
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป
metronidazole click metronidazole chien
amitriptyline reviews devlog.stoepel.net amitriptyline reviews
depakin bustine depakin chrono 300 mg depakin chrono 500 mg
abortion at 6 weeks open teenage pregnancy
แผน
นภัสนันท์
ผล