รายงานผลการดำเนินโครงการ
โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555  ประจำปีงบประมาณ 2556
1. ชื่อโครงการ โครงการเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2555
2. บรรจุอยู่ในแผน งานประจำ
3. ประเภทโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ นภัสนันท์ เลื่อนราม งานภูมิทัศน์ งานซ่อมบำรุง
5. ลักษณะโครงการ โครงการ ต่อเนื่อง   โครงการใหม่  
6. หลักการและเหตุผล
 เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกๆ ปี ถือเป็นวันมหามงคลแห่งการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ซึ่งนำความปลื้มปิติยินดีมายังพสกนิกร หน่วยราชการ องค์กร สถาบันการศึกษา ประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรม ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  5 ธันวาคม 2555 ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และประดับตกแต่งธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ โคมไฟ และตราสัญลักษณ์
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated now what i cheat on my boyfriend
how to get your boyfriend to cheat on you bigwindcn.com how to cheat on your boyfriend
i cheated my husband my husband thinks i cheated is my husband cheated on me
i cheated on husband click married affairs
7. วัตถุประสงค์
 
7.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 85 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555
pill for abortion online click abortion pill online
unfaithful husbands website married men that cheat
My girlfriend cheated on me dating for married why most women cheat
go husband cheated unfaithful wife
spy on a phone tracking software for cell phones spy sms software
cost of medical abortion centaurico.com abortion survivor stories
i cheated on my husband and never told him should i tell my husband i cheated is my husband cheat
watching my girlfriend cheat my ex girlfriend cheated on me i want my girlfriend to cheat
i told my husband i cheated thebaileynews.com is my husband cheat
my husband cheated on me now what thebaileynews.com i think my husband cheated on me
he cheated on his girlfriend with me link i want to cheat on my girlfriend
cheat on husband how to cheat on wife how many women cheat
i cheat on my girlfriend i just cheated on my girlfriend why do guys cheat on their girlfriends
is it my fault my husband cheated my husband is a cheat i had a dream my husband cheated on me
my wife cheated now what do i do read i cheated on my wife now what
how to make your wife cheat seniorgeekpc.com do you cheat on your wife
why does my husband cheat click my husband thinks i cheated
7.2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
read here how to cheat husband link
unfaithful husbands website married men that cheat
My girlfriend cheated on me wives cheat why most women cheat
i want an affair the unfaithful husband women that cheat with married men
married cheat why women cheat with married men husband watches wife cheat
spy on a phone turbofish.com spy sms software
should abortion be illegal when is it too late for an abortion late term abortion
home std testing kits click free std test
my girlfriend cheated on me should i take her back should i tell my girlfriend i cheated on her my girlfriend cheated on me what do i do
why do husband cheat open why do women cheat with married men
why did my boyfriend cheat my boyfriend cheated now what i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated now what i dreamt my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a black guy
girlfriend cheated on me with her ex sigridw.com find me a girlfriend
cheat on husband how to cheat on wife how many women cheat
did my boyfriend cheated on me go i dreamed i cheated on my boyfriend
i cheated my husband my husband thinks i cheated is my husband cheated on me
i cheat on my girlfriend i just cheated on my girlfriend will my girlfriend cheat
7.3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
online looking to cheat why wife cheated
women who cheat on their husbands read link
watching my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat
why do husband cheat blog.whitsunsystems.com why do women cheat with married men
should i tell my husband i cheated on him site just found out my husband cheated on me
should i cheat on my girlfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com girlfriend cheated on me
my ex girlfriend cheated on me sigridw.com my girlfriend cheated on me with her ex
why men cheat on beautiful women will my husband cheat how many men have affairs
women wanting to cheat i had a dream my husband cheated on me why my husband cheated
why married men cheat homes.hendrix.edu why women cheat on husbands
8. รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด 9,771.31 บาท
  8.1 ค่าใช้จ่ายจริง 9,771.31 บาท
  8.2 ค่าใช้จ่ายแฝง .00 บาท
9. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
  9.1 เป้าหมาย บุคลากรสำนักงานวิทยาเขต จำนวน 400 คน
  9.2 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 400 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 100.00
10. ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 24.43 บาท
11. ค่าเฉลี่ยระดับความพึ่งพอใจ 0.00 หรือ ไม่มีการประเมิน
12. สรุปผลการดำเนินงาน
 
ตัวบ่งชี้


เป้าหมาย


ผลการ
ดำเนินการ
ผลตัวบ่งชี้


12.1 ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ แล้วเสร็จ 1 งาน
cost of medical abortion centaurico.com abortion survivor stories
i cheated on my husband stories open is my husband cheated on me
how to tell my husband i cheated my husband cheated on me blog dream my husband cheated
my wife cheated now what do i do read i cheated on my wife now what
did my boyfriend cheated on me go i dreamed i cheated on my boyfriend
my boyfriend cheated on me should i forgive him gerarprieto.com cheated by boyfriend
i cheated on husband click married affairs
wife cheated now what wives who want to cheat i want my wife to cheat on me
1.00 งาน
how do i know if my wife cheated how to cheat with a married woman how many guys cheat
gonorrhea treatments centauricom.com symptoms chlamydia men
i cheated on my husband stories open is my husband cheated on me
will my girlfriend cheat link my girlfriend cheated on me with my best friend
is it my fault my husband cheated read i had a dream my husband cheated on me
how to know your wife cheated so your wife cheated i love my wife but i want to cheat
wife wants to cheat femchoice.org my wife cheated now what do i do
1.00
บรรลุ
13. ปัญหาอุปสรรค
 
7.1 ในช่วงที่ดำเนินการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้งานเสร็จล่าช้าแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่นักสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทัน
women cheat because open the unfaithful husband
dating for married men redirect how to catch a cheat
women who cheat on their husbands reasons women cheat link
free hiv dating sites open new hiv treatment
should i cheat on my girlfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com girlfriend cheated on me
my boyfriend cheated now what click i cheated on my boyfriend with a black guy
will my girlfriend cheat site my virtual girlfriend cheats
14. แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
 
   ไม่ได้ระบุ
 
15. เอกสารประกอบ  
             
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
ไม่มีเอกสาร
             

 

 

 
แผน/ผลการปฏิบัติการโครงการ

วงจร
ขั้นตอนดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ย.
ธ.ค.
ผู้รับผิดชอบ
1
2
3
4
1
2
3
4
P
1.เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
women who cheat on their husbands read link
abortion at 5 weeks click abortion at 15 weeks
how to cheat on your boyfriend open i had a dream that i cheated on my boyfriend
i cheat on my girlfriend i just cheated on my girlfriend why do guys cheat on their girlfriends
i cheated my husband should i cheat on my husband is my husband cheated on me
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.จัดเตรียมสถานที่
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
viagra switchplate utube music viagra usa pharmacy cheapest viagra
unfaithful husbands I cheated on my girlfriend married men that cheat
website how to cheat on my husband catching a cheater
women who cheat on their husbands reasons women cheat link
treatment gonorrhea site treatment for chlamydia in men
cheat on husband read signs of unfaithful husband
why do husband cheat open why do women cheat with married men
how to cheat on your boyfriend open i had a dream that i cheated on my boyfriend
why men cheat on beautiful women click how many men have affairs
how to make your wife cheat seniorgeekpc.com do you cheat on your wife
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ยกร่างแบบประเมินผลการจัดโครงการตามวัตถุประสงค์
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
website read i cheated on husband
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
women who cheated website read
why do husband cheat why do women cheat with married men why do women cheat with married men
my boyfriend cheated now what i dreamt my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a black guy
i cheated on my husband stories open is my husband cheated on me
i cheated on my husband with a woman justinbuchanan.com how do i tell my husband i cheated
แผน
นภัสนันท์
ผล
D
1.ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ
cheat looking for affair wives who cheat on husbands
women cheat because website the unfaithful husband
website go catching a cheater
my girlfriend cheated on me should i take her back should i tell my girlfriend i cheated on her my girlfriend cheated on me what do i do
how to cheat on your boyfriend open i had a dream that i cheated on my boyfriend
my husband cheated on me now what thebaileynews.com i think my husband cheated on me
how to get your boyfriend to cheat on you bigwindcn.com how to cheat on your boyfriend
how to get your boyfriend to cheat on you link why did my boyfriend cheat
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.ดำเนินการจัดโครงการ
women cheat because click the unfaithful husband
link open cheat on my wife
home std testing kits std pictures symptoms free std test
my husband cheated on me now what thebaileynews.com i think my husband cheated on me
he cheated on his girlfriend with me link i want to cheat on my girlfriend
will my girlfriend cheat how do you get girlfriend my girlfriend cheated on me with my best friend
my husband is a cheat i cheated on my husband how do i fix it my husband cheated on me now what
why do boys cheat on their girlfriends should i tell my girlfriend i cheated on her why do men cheat on their girlfriends
i cheated on husband reasons people cheat married affairs
แผน
นภัสนันท์
ผล
C
1.ประเมินผลการจัดโครงการและผลสัมฤทธิ์ตามตัวบ่งชี้
dating for married people link unfaithful husbands
how to make your wife cheat seniorgeekpc.com do you cheat on your wife
i cheated my husband should i cheat on my husband is my husband cheated on me
how to know your wife cheated so your wife cheated i love my wife but i want to cheat
wife wants to cheat go my wife cheated now what do i do
why married men cheat homes.hendrix.edu why women cheat on husbands
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ
percentage of women who cheat how to cheat wife all wife cheat
online looking to cheat why wife cheated
read here husbands who cheat link
why men have affairs read here click here
spy on a phone tracking software for cell phones spy sms software
how do i know if my wife cheated megaedd.com how many guys cheat
cheaters caught catching a cheater wifes cheat
cost of medical abortion click abortion survivor stories
how to cheat on your boyfriend open i had a dream that i cheated on my boyfriend
should i cheat on my girlfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com girlfriend cheated on me
will my girlfriend cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
how to tell my husband i cheated has my husband cheated on me dream my husband cheated
i cheat on my girlfriend my girlfriend cheated on me with my best friend why do guys cheat on their girlfriends
how to make your wife cheat seniorgeekpc.com do you cheat on your wife
how to know your wife cheated seniorgeekpc.com i love my wife but i want to cheat
my boyfriend cheated on me should i forgive him gerarprieto.com cheated by boyfriend
แผน
นภัสนันท์
ผล
3.ขอนุมัติเบิกเพื่อคืนเงินยืมทดรองราชการ
where can i get the abortion pill online link buy abortion pill online
why does husbands cheat men who have affairs click
women cheat because click the unfaithful husband
website website click here
unfaithful husbands click married men that cheat
dating for married people link unfaithful husbands
abortion at 5 weeks site abortion at 15 weeks
my husband cheated on me now what thebaileynews.com i think my husband cheated on me
will my girlfriend cheat link my girlfriend cheated on me with my best friend
did my girlfriend cheat nexwebsites.com how do you get girlfriend
why does my husband cheat click my husband thinks i cheated
แผน
นภัสนันท์
ผล
A
1.สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการที่ผ่านมา
order abortion pill abortion pill where can i buy abortion pills
website click here i cheated on husband
i want an affair the unfaithful husband women that cheat with married men
women who cheated wife cheaters read
gonorrhea treatments centauricom.com symptoms chlamydia men
my husband cheated on me now what thebaileynews.com i think my husband cheated on me
my ex girlfriend cheated on me sigridw.com my girlfriend cheated on me with her ex
i cheated on my husband with a woman why do i cheat on my husband how do i tell my husband i cheated
how to tell my husband i cheated read dream my husband cheated
i cheat on my girlfriend i just cheated on my girlfriend why do guys cheat on their girlfriends
i cheated my husband my husband thinks i cheated is my husband cheated on me
wife cheated now what go i want my wife to cheat on me
แผน
นภัสนันท์
ผล
2.สรุปแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป
women cheat husband men who have affairs how to spot a cheater
unfaithful husbands click married men that cheat
website go catching a cheater
spy on a phone tracking software for cell phones spy sms software
abortion at 5 weeks click abortion at 15 weeks
cheat on husband site signs of unfaithful husband
free hiv dating sites open new hiv treatment
how to get your boyfriend to cheat on you bigwindcn.com how to cheat on your boyfriend
cheat on my boyfriend should i tell my boyfriend i cheated my boyfriend cheated
is it my fault my husband cheated trailblz.com i had a dream my husband cheated on me
wife cheated now what femchoice.org i want my wife to cheat on me
แผน
นภัสนันท์
ผล